Kerangas Bush Frog, Philautus cf. kerangae Dring, 1987, of Borneo


Philautus cf. kerangae morph A – 2019


Philautus cf. kerangae morph B 2020 – from a different location –


Most likely eggs of Philautus cf. kerangae morph B 2020